16 stycznia 2016
10 grudnia 2015
14 grudnia 2014
5 grudnia 2014
2 grudnia 2014

Darowinza na cele statutowe Fundacji Żywy Most