Refleksje uczestników z projektu „Leadership program 2015”

Refleksje uczestników z projektu „Leadership program 2015”. Seminarium dla edukatorów z Izraela w Polsce