Żywy Most Polska-Izrael

 

living bridge polska czesc 21.08-30.08.2011 1395

Inicjowanie dialogu między młodymi ludźmi w celu stworzenia Żywego Mostu
między obywatelami Polski i Izraela.

 Projekt Żywy Most Polska/Izrael został stworzony w celu umożliwienia młodym ludziom w wieku 18-35 lat z Polski i Izraela wzajemnego poznania, nawiązania kontaktów, przełamywania stereotypów. Sposobem na osiągnięcie tego jest tutaj spotkanie, zdobycie wiedzy o kulturze i zwyczajach obowiązujących w obu krajach, dyskusja na tematy zarówno przyjemne i łatwe jak i te trudne z zakresu wspólnej historii i wzajemnych uprzedzeń.

Seminaria organizowane w ramach projektu składają się z dwóch części: 8-dniowego pobytu w Polsce i 8-dniowego wyjazdu do Izraela, podczas których uczestnicy poznają ważne dla danego kraju miejsca oraz biorą udział w licznych zajęciach integracyjnych, warsztatach i wykładach. W miarę możliwości uczestniczą również w życiu lokalnej społeczności, np. podczas organizowanych świąt. Każde spotkanie powinno zakończyć się stworzeniem projektu wspólnie przygotowanego wspólnie przez całą grupę. Może to być dokumentacja fotograficzna, blog, przeprowadzenie spotkania czy prezentacji dla lokalnej społeczności lub akcja społeczna. Program wizyt przygotowywany jest indywidualnie dla każdej grupy w zależności od preferencji i zainteresowań uczestników, dlatego też każde spotkanie jest jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne. Również dzięki różnorodności charakterów i doświadczeń każdej z osób.

Dotychczas zrealizowane seminaria pokazują niezaprzeczalnie że wspólne zamieszkanie, dzielenie dobrych chwil i momentów trudnych bardzo zbliżają do siebie uczestników. Pozwalają nawiązać pełne zaufania, długotrwałe relacje które nie gasną ale wręcz przeciwnie- rozwijają się samoistnie i trwają jeszcze długo po zakończeniu projektu.