Wizyta Studyjna Uniwersytetu Hebrajskiego

 

Wizyta studyjna studentów Uniwersytetu Hebrajskiego z Jerozolimy przygotowana we współpracy z Unią Studentów Izraelskich. Dziesięciodniowy program miał na celu poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie wspólnej historii polsko-żydowskiej, politycznych i ekonomicznych relacji polsko-izraelskich oraz polski współczesnej. Studenci uczestniczyli w licznych spotkaniach i dyskusjach z przedstawicielami polskich instytucji państwowych (jak Parlament, Ministerstwo spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji), oświatowych (domy kultury, szkoły, uczelnie wyższe) oraz organizacji pozarządowych. Mieli również okazję spotkać się z przedstawicielami warszawskich organizacji żydowskich i zobaczyć współczesne życie żydowskie w Polsce.