Tag Archives: projekt

„Liderzy Demokracji” – startujemy z nowym projektem.

1 lipca rozpoczęliśmy realizację projektu „Liderzy Demokracji”

 

Projekt ma na celu przeprowadzenie wizyty studyjnej dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, liderów społecznych oraz młodych profesjonalistów z obszaru dyplomacji publicznej z Izraela w Polsce. Ich celem jest lepsze poznanie polskiej historii i kultury, w szczególności w zakresie zaangażowania Polski na rzecz demokracji, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania dialogu międzykulturowego. Niezmiernie ważnym elementem będzie włączenie w działania, w szczególności warsztaty i dyskusje osób z Polski o statusie i zainteresowaniach profesjonalnych jak najbardziej równoważnych w stosunku do grupy izraelskiej.

liderzy-demokracji

Istotnym rezultatem projektu będzie przede wszystkim nawiązanie kontaktów między przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, liderów społecznych i młodych profesjonalistów z Polski i Izraela oraz poznanie się wzajemnie i swoich kompetencji w stopniu umożliwiającym dalsze współdziałanie dla rozwoju obu Państw oraz ich współpracy zarówno na szczeblu oficjalnym jak i obywatelskim, a także nawiązanie dialogu w celu  przełamywania wzajemnych stereotypów i uprzedzeń na rzecz tworzenia wspólnej przyszłości.  Po zakończeniu wizyt studyjnych zakładamy kontynuowanie działań zmierzających do multiplikacji rezultatów projektu na szerokie grono osób pozostających w kontakcie profesjonalnym i osobistym z bezpośrednimi beneficjentami zadań.

 

W lipcu odbyła się rekrutacja uczestników z Izraela. z 48 zgłoszonych osób w procesie rozmów kwalifikacyjnych wybrano 15, które przyjadą w listopadzie do Polski na 10-dniowe seminarium.

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

logotyp1

30 Wrz 2016

Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo.

Przedstawiamy czytelnikowi książkę, Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo, która obejmuje artykuły przygotowane w ramach działań projektu

Bliżej siebie„Leadership Program” – Seminars for Israeli Educators in Poland i zostały przedstawione podczas konferencji Closer to each other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group 9 listopada 2015 a także podczas merytorycznych spotkań przygotowawczych związanych z projektem.Autorzy poszczególnych artykułów zaprezentowali kwest ie różnorodności kulturowej z własnej perspektywy ba dawczej. Odsłaniają złożoność problemu dialogu międzykulturowego i jego liczne uwikłania ideologiczne i polityczne a także konteksty edukacyjne. Artykuły tworzą spójną narrację ukazującą potrzebę budowania „żywych mostów” pomiędzy narodami,społeczeństwami i generacjami. Merytorycznie artykuły uwzględniają trzy grupy problemowe. Pierwsza grupa problemowa uwzględnia teorię i praktykę w edukacji międzykulturowej, druga – nauczanie o wspólnej historii polsko-żydowskiej i jej implikacjach dla obecnych relacji polsko-izraelskich i wreszcie trzecia opisuje innowacje edukacyjne występujące w Polsce i Izraelu. Książkę uzupełniają wybrane wypowiedzi uczestników projektu – studentów uczelni partnerskich biorących udział w projekcie oraz relacja fotograficzna z działań projektowych. Najważniejszym polem analiz uczyniono wychowanie międzykulturowe. Jest to pojęcie określające zarówno edukacyjne działania polegające na uwrażliwianiu na problemy mniejszości osiedlających się w krajach o wyższym standardzie życia niż kraj, z którego pochodzą, jak i na problemy kultur zanikających, możliwości i barier tworzenia społeczeństw otwartych na odmienność kulturową. Uznano zatem, iż nie można mówić o międzykulturowości wyłącznie w odniesieniu do społeczeństw przyjmujących emigrantów. (więcej…)

16 Sty 2016

Refleksje uczestników z projektu „Leadership program 2015”

Refleksje uczestników z projektu „Leadership program 2015”. Seminarium dla edukatorów z Izraela w Polsce

 

 

 

10 Gru 2015

Rodzinne artystyczne warsztaty świąteczne

W najbliższych dniach planujemy rozpoczęcie zapisów na rodzinne międzykulturowe warsztaty artystyczne.

Termin warsztatów planowany jest na 14 grudnia 2014 w dwóch grupach: 9:30-13:30 oraz 14:30-18:30

Zapraszamy do śledzenia wpisów na naszej stronie i dołączenia do udziału w projekcie !!!

02 Gru 2014