Rodzinna Radość Wiosennych Świąt

Wiosenne website 1

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjno-integracyjne skierowane do rodzin mieszkających na terenie Warszawy (rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami) ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych. Jego celem było stworzenie rodzinom możliwości aktywnego i atrakcyjnego spędzenia wspólnie czasu. Poprzez uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych i działaniach artystycznych pod kierunkiem doświadczonych pedagogów, psychologów i instruktorów. Projekt wpisuje się w nurt edukacji międzykulturowej dzięki czemu  pomaga w kształtowaniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie zapoznawania dzieci i młodzieży z coraz bardziej międzykulturowym środowiskiem rówieśników, z jakim stykają się w przedszkolu, szkole czy na podwórku.

Warsztaty obejmowały prezentację dotyczącą idei, zwyczajów oraz sposobów celebrowania Świąt Wielkanocy w wyznaniach katolickim, prawosławnym i protestanckim oraz przypadającego również w okresie wiosennym żydowskiego święta Pesach. Uczestnicy poznali podobieństwa i różnice w sposobach obchodzenia świąt w różnych wyznaniach i kulturach oraz ich podstawowe idee i symbole. Na tej podstawie zostały przeprowadzone warsztaty plastyczne, podczas których dzieci i dorośli mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w tworzeniu prac artystycznych technikami malowania na szkle, decoupage, orgiami oraz wyplatania. Pozwoliło to zarówno na utrwalenie poznanych wiadomości jak również stworzenie własnoręcznie ozdób świątecznych które uczestnicy mogli zabrać ze sobą do domu.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i instruktorom za zaangażowanie i stworzenie niepowtarzalnej, ciepłej i rodzinnej atmosfery świątecznej podczas warsztatów.

Projekt sfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa