Przeszłość i Teraźniejszość- Dialog z Historią i Kulturą

Projekt realizowany we współpracy z  Fundacją Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno Turystycznej oraz Organizacją Sparkpro z Izraela, przy współfinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji RP w ramach programu Międzynarodowej Wymiany Młodzieży miał na celu nawiązanie kontaktów między uczniami i nauczycielami z Polski i Izraela. Tygodniowa wizyta uczestników z Izraela w Stoczku Łukowskim, Warszawie i Lublinie obejmowała szereg spotkań z lokalną społecznością (młodzież, nauczyciele i edukatorzy, przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji oświatowych i kultury, organizacji społecznych). Podczas warsztatów, dyskusji, wizyt studyjnych oraz wieńczącej program konferencji poruszano tematykę dialogu międzykulturowego, relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Uczestnicy pogłębiali także swoje umiejętności podczas warsztatów poświęconych e-wolontariatowi. Mieli również okazję wspólnie odkrywać walory turystyczne odwiedzanych regionów oraz miejsca upamiętniające wspólną historię obu narodów.

Powiązane linki:

http://www.world-s.org/pl/ct-menu-item-9/167-przyjaciele-z-izraela-w-stoczku-lukowskim