Archives

Fundacja Żywy Most – nowy projekt

Już niedługo będziemy gościć w Warszawie grupę studentów i wykładowców Collegu Nauczycielskiego David Yellin z Izraela uczestniczących w realizowanym przez Fundację projekcie Leadership Program. Celem tygodniowej wizyty grupy w Polsce będzie pogłębienie wiedzy o wspólnej historii Polsko-Żydowskiej, relacjach Polsko-Izraelskich i Polsce współczesnej, a także nawiązanie kontaktu z polskimi rówieśnikami. W ramach pobytu uczestnicy wezmą udział w licznych spotkaniach, wykładach i dyskusjach. Będą mieli również okazję odwiedzić wybrane warszawskie i lubelskie placówki edukacyjne.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

kprm logo

13 Nov 2014