Muzyczny Dialog

 

muyzcynz dialog website 1

Projekt „Muzyczny Dialog” polegał na przeprowadzeniu wspólnych warsztatów muzycznych dla artystów z warszawskich środowisk twórczych zajmujących się polską muzyką ludową oraz muzyką świata i młodych muzyków z Izraela. W ramach projektu warsztaty muzyczne bazujące na tradycji polskiej, izraelskiej i żydowskiej uzupełnione były wspólnym pogłębianiem wiedzy o historii polsko-żydowskiej oraz współczesnych relacjach polsko-izraelskich i wzajemnym przenikaniu się obu kultur na różnych płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem poznania sylwetek polskich artystów pochodzenia żydowskiego tworzących na przestrzeni tysiąca lat koegzystencji obu narodów. Poprowadziła je znana na świecie polska artystka dr Maria Pomianowska.

Seminarium zwieńczone zostało koncertami otwartymi dla mieszkańców Warszawy przygotowanymi wspólnie przez muzyków z obu krajów.

Celem projektu było umożliwienie nawiązania współpracy między młodymi artystami z warszawskich środowisk twórczych oraz z Izraela, wzajemne poznanie swoich kultur, wymiana doświadczeń, wzbogacenie warsztatu artystycznego oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów.

Projekt współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa

logotyp współfinansowanie Warszawa