„Liderzy Demokracji” – startujemy z nowym projektem.

1 lipca rozpoczęliśmy realizację projektu „Liderzy Demokracji”

 

Projekt ma na celu przeprowadzenie wizyty studyjnej dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, liderów społecznych oraz młodych profesjonalistów z obszaru dyplomacji publicznej z Izraela w Polsce. Ich celem jest lepsze poznanie polskiej historii i kultury, w szczególności w zakresie zaangażowania Polski na rzecz demokracji, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania dialogu międzykulturowego. Niezmiernie ważnym elementem będzie włączenie w działania, w szczególności warsztaty i dyskusje osób z Polski o statusie i zainteresowaniach profesjonalnych jak najbardziej równoważnych w stosunku do grupy izraelskiej.

liderzy-demokracji

Istotnym rezultatem projektu będzie przede wszystkim nawiązanie kontaktów między przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, liderów społecznych i młodych profesjonalistów z Polski i Izraela oraz poznanie się wzajemnie i swoich kompetencji w stopniu umożliwiającym dalsze współdziałanie dla rozwoju obu Państw oraz ich współpracy zarówno na szczeblu oficjalnym jak i obywatelskim, a także nawiązanie dialogu w celu  przełamywania wzajemnych stereotypów i uprzedzeń na rzecz tworzenia wspólnej przyszłości.  Po zakończeniu wizyt studyjnych zakładamy kontynuowanie działań zmierzających do multiplikacji rezultatów projektu na szerokie grono osób pozostających w kontakcie profesjonalnym i osobistym z bezpośrednimi beneficjentami zadań.

 

W lipcu odbyła się rekrutacja uczestników z Izraela. z 48 zgłoszonych osób w procesie rozmów kwalifikacyjnych wybrano 15, które przyjadą w listopadzie do Polski na 10-dniowe seminarium.

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

logotyp1