Hadassa College Wizyta Studyjna Maj 2016

Wizyta studyjna studentów i wykładowców wydziałów dyplomacji publicznej, mediów i komunikacji z Hadassa College z Jerozolimy odbyła się w dniach 17-24Hadassa College Study Visit 2016 (10) maja 2016. Goście przez 8 dni pogłębiali swoją wiedzę w zakresie dyplomacji publicznej i nauk politycznych zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym poprzez zgłębianie relacji polsko-izraelskich. Do zagadnień poruszanych podczas ich wizyty należała również wspólna historia polsko-żydowska oraz poznanie Polski współczesnej. Prowadzone podczas projektu zajęcia miały charakter zarówno wykładów i warsztatów jak również wizyt w wybranych instytucjach państwowych (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Pamięci Narodowej), placówkach edukacyjnych (Europejska Akademia Dyplomacji Publicznej), muzeach (Muzeum Powstania Warszaws16kiego, Muzeum Historii Żydów Polskich) i spotkań z organizacjami żydowskimi (Jewish Community Centre). Podczas pobytu w Warszawie Izraelczycy kilkakrotnie mieli okazję spotkania i dyskusji oraz wspólnych warsztatów z rówieśnikami z Polski. Wzięli też udział we współorganizowanym przez Fundację Żywy Most Międzynarodowym Seminarium Korczakowskim, które odbyło się w Katedrze UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.