Projekt Liderzy Demokracji – zakończenie wizyty studyjnej w Polsce

9.11.2016 pożegnaliśmy uczestników wizyty studyjnej w Polsce realizowanej w ramach projektu Liderzy Demokracji współfinansowanego przez Ministerstwo spraw Zagranicznych RP. Wizyta studyjna trwała 10 dni. W czasie jej trwania uczestnicy z Izraela, 15 przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, liderów społecznych oraz młodych profesjonalistów z obszaru dyplomacji publicznej poznawało Polskę współczesną oraz relacje polsko-izraelskie i polsko-żydowskie. Tematyka spotkań skoncentrowana była wokół zagadnień rozwoju zaangażowania młodych ludzi w społeczeństwo obywatelskiej, ochrony praw człowieka oraz dialogu między-religijnego.

Uczestnicy z liderzy-demokracji-2016Izraela spotkali się z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, liderów społecznych oraz młodych profesjonalistów i studentów z Polski. Wspólnie realizowali warsztaty stymulujące do tworzenia nowych koncepcji zacieśniania współpracy polsko-izraelskiej, rozwiązywania problemów społecznych i zwiększania aktywności obywatelskiej młodych ludzi. Odbył się też szereg wizyt w instytucjach kultury takich jak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczestnicy mieli okazję spotkać się również z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Panem Rafałem Perl oraz Panem Sebastianem Rejakiem, a także z Wiceministrem Kultury, Posłem Jarosławem Sellinem. Podczas projektu zostało nawiązanych wiele wartościowych kontaktów między uczestnikami z Polski i Izraela, które wykazują ogromny potencjał do kontynuacji współpracy w przyszłości.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiejlogotyp1